Образование

Образование

28 Май, 2020

Чуждият език отваря нови хоризонти

Няма нужда родителите да бъдат убеждавани в ползата от владеенето на различни езици. По-важният въпрос е как децата да бъдат мотивирани и убедени, че чуждият език отваря нови хоризонти.