Европа и Светът

Проект BG05M2OP001-1.002-0002  „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

УНСС, в партньорство с четири университета: ТУ - Габрово, ИУ – Варна, РУ „Ангел Кънчев“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИИКТ – БАН, изпълнява проект за изграждане на научен комплекс на базата на...

Оперативна програма Наука

Три огромни соларни ферми ще захранват центровете за данни на Facebook

Три проекта за соларна енергия в щата Юта и Ню Мексико ще добавят 160 МВт производствен капацитет към захранването на центровете за данни на Facebook.

Новини

30 Авг., 2013

Битката за ресурси – как и защо бе съсипана Сирия

Днес Сирия е арена на ожесточени сблъсъци между много играчи. Вали кървав дъжд, който напоява древната сирийска земя с мъка и печал, а играчите се обвиняват един другиму за предизвиканата трагедия...

Новини

29 Окт., 2012

Бомбено нападение в гробница на светец в Пакистан

В северозападната част на Пакистан, в гробница на светец беше организирано бомбено нападение следствие, на което по първоначални данни  загиналите са трима души.

Новини

04 Март, 2012

Владимир Путин спечели президентските избори в Русия

Владимир Путин спечели още на първи тур президентските избори. Печелейки изборите руския премиер си осигурява  шестгодишен мандат като президент на Русия.

Иван Митев: Гръцкото държавно финансово управление е негодно за евро.

Дискусиите по повод конкретна особено важна причина за развитие на стопанска криза в Р. Гърция през 2011 г. продължават.

Коя е най-важната от тях?