Как да изберем преводач от турски на български?

Как да изберем преводач от турски на български?

Имате ли нужда от преводач от турски на български? Има много причини да наемете преводач. Интересен факт е, че в българския език има много турцизми, а в България живеят много хора, които знаят и български и турски. Затова, не е трудно да намерите добър преводач.

Повече информация за турския език

Турският е език, който се говори в Турция, Кипър, Европа и Близкия изток. Това е най-разпространеният тюркски език. Той е клон на алтайското езиково семейство. В допълнение към ролята си на национален език на Турция, той се говори и в по-малки групи в Ирак, Сирия, България, Северна Македония, Гърция и Кавказ. В момента езикът е тринадесетият най-разпространен в света.

Както всички тюркски езици, турският използва словоред субект-обект-глагол (SOV), въпреки че глаголът може да се появи на първа позиция в определени ситуации на дискурс. Както и при другите тюркски езици, турският използва определителен член за отбелязване на определеното пряко допълнение. Неговата система за аглутинация позволява голямо разнообразие от граматични структури в едно изречение.

Българският е наследил много думи от турския, което му е помогнало да развие съвременен книжовен речник. В допълнение към многото турски думи, които са погълнати от българския език през османския период, българският език е заимстван от много други езици, включително френски, немски, италиански и руски. Освен че заема думи от други езици, българският език е изградил и своя книжовна култура.

Как да изберем преводач?

Както видяхме до тук, и българският и турският език са сложни и имат своите специфики. Най-добрият вариант е да намете билингвист. Билингвистите са хора, чиято майка е носител на един език, а бащата – на друг език. Например, майката е българка, а бащата турчин. В такива случаи, всеки от родителите комуникира с детето си на своя език, а за детето и двата езика стават майчини и то ги научава из основи. Именно билингвистите могат да направят най-точния превод. Но това не винаги е възможно.

Друг вариант е да изберете преводач, който не е билингвист, но има редица дипломи и сертификати, доказващи владеенето на турски език. Много е важно този преводач да умее да разбира семантиката и основния смисъл на текста или документа, а не превежда буквално дума по дума.

За да се уверите в уменията на преводача, може да поискате да видите не само документите, доказващи познанията му, но и предишни проекти, по които е работил. Така ще се уверите какво наистина може.

Не на последно място, лесно може да проучите отзивите от клиентите. Всеки добър преводач или преводаческа агенция ще има множество положителни коментари. Такъв е случая със софийската агенция за преводи Interlang, която предлага преводи не само от и на турски, но работи и с много други езици.

0
, обновено на 11/08/2022
публикувал: News359.bg