Криза заради непригодно държавно финансово управление

Криза заради непригодно държавно финансово управление

Парите са налични по воля на държавни власти. В стопанския живот са ползвани „Златни”* и „Незлатни пари”*. По-полезните качества на „Незлатни пари” осигуриха световна замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.

При употреба на „Незлатни пари” е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ) и същият продължава да се прилага.

Потребен е отговор на въпрос:

Наследеното от време със „Златни пари” ДФУ е „годно” или „непригодно” за качества на „Незлатни пари”?

Вариантът за верен отговор е „годно” или „непригодно”.

При изследване се установява – прилаганото по време със „Златни пари” ДФУ е непригодно за стопанство с „Незлатни пари”.

Държавното поведение, при „Незлатни пари“ ползване на стар, от време със „Златни пари“ начин на финансово управлението се допуска за първи път в света през 1716 година.
Същото е означено с името на неговия инициатор като „Грешка на Джон Лоу”*.

Полезен е верен отговор на въпрос: „Кой елемент на старо, от време със „Златни пари” ДФУ е НЕПРИГОДЕН при нови стопански условия с „Незлатни пари”?

„Златните пари” имат естествено и независещо от друг качество „Вродена икономическа стойност”.

Поради това обстоятелство, при „Златни пари”, съответните държавни власти прилагат закрила на потребителни качества на пари, която е съобразена с наличие на тяхна „Вродена икономическа стойност”.

„Незлатните пари” нямат „Вродена икономическа стойност”.

296 години, при стопанство с „Незлатни пари” се запазва наследена държавна финансова практика, която е ползвана при пари с „Вродена икономическа стойност”.

Прилаганото старо, по време със „Златни пари” ДФУ е непригодно за ползване при стопанство с „Незлатни пари”, защото наследеното финансово управление няма възможности полезно и устойчиво да неутрализира липсваща „Вродена икономическа стойност” при „Незлатни пари”.

Животът доказа – без ползване на подобрено ДФУ, което успешно и трайно да компенсира липса на „Вродена икономическа стойност” при „Незлатни пари” се развиват диспропорции и (след достатъчно време) стопанска криза.

Разрастването на тези диспропорции е неограничено във времето и хората колкото повече се трудят – толкова по-голяма криза се развива.

Държавната институция, която е с компетентност да осъществи закрила на потребителни качества на „Незлатни пари” е Министерство на финансите.

Това е основание за констатация – сега е налично НЕПРИГОДНО за „Незлатни пари” ДФУ.

Днес има хора с мнение, че няма значение дали парите са „Златни” или „Незлатни”.

Вярно е, при съответна сделка за някой участник в стопанския живот разликите между „Златни” и „Незлатни пари” нямат пряко влияние.

При държавно управление на стопанство с „Незлатни пари”, с пренебрегване отсъствие на „Вродена икономическа стойност” при ползвани пари се допуска кардинална финансова грешка, тъй като с това поведение не е възможно полезно ДФУ.

Последици от пренебрежение към липса на „Вродена икономическа стойност” при „Незлатни пари” са утопично финансово поведение и съвременна световна стопанска криза.

Не е възможно пълноценно обществено развитие при запазен стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ и ползване на „Незлатни пари”.
Причината е влияние на стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ, който е непригоден за по-новите „Незлатни пари”.

През 2019 г. живеем при неразвито (за качества на „Незлатни пари”) финансово управление.

При съвременни условия, участниците в стопански живот са обречени жертви на държавна финансова грешка и колкото повече работят – толкова по-големи са щетите от криза.

Истина е, при непригодно за „Незлатни пари” финансово управление:

1. В съответно стопанство се развиват диспропорции.

2. Колкото повече хората се трудят и създават по-голяма добавена стойност – толкова повече се разрастват тези диспропорции.

3. Уголемените диспропорции създават трудности и криза.

Заради държавния финансов недъг, при реализиране на по-много добавена стойност се създават по-уголемени диспропорции, които развиват по-силна криза със завишени болезнени щети за участници в стопански живот.

Пример за диспропорция поради неправилно ДФУ е държавният дълг.

Днес страните са обременени с дългове, които са последица от непригодно за „Незлатни пари” финансово управление.

Знанието, че грешка при ДФУ е особено важна причина за световна стопанска криза е неочаквана световна новост и разкрива:

 • Правителствата са жертви на собствено непълноценно финансово поведение и са с ненужно намалени парични приходи и завишени задължения.
 • Властите на Гърция не успяха да осъзнаят източника за свои трудности и допуснаха развитие на жестока стопанска криза.
 • Ако притежателите на гръцки дълг я знаеха – нямаше да понасят финансови загуби за над 100 милиарда евро.
 • Държавният финансов недъг вреди на търговски банки и техни клиенти, като само депозанти в исландски банки понесоха щети за над 6 милиарда евро.
 • Нима, ако испанското правителство вижда сегашната своя финансова слабост – Испания ще има дълг?
 • Богати и бедни са потърпевши от човешката грешка, тъй като заради нея едните губят значими стопански ценности, а другите са с намалена възможност да получат държавна помощ за спасение от мизерия.
 • Причината за сегашно развитие на инфлация и закриване на работни места.
 • Централните банки не могат да осигурят успешно премахване на стопанска криза, защото прекратяването на нейния първоизточник не е в тяхна компетентност.

Много години политиците работят при условия с „Незлатни пари”, но досега не са приели жизнено необходими правила за финансово управление, което да е годно за стопанство с тези пари.

Те все още вярват на свои учители и колеги {в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Пол Робин Кругман, Джоузеф Стиглиц, проф. Нуриел Рубини, проф. Макс Оте, ръководители и експерти на МВФ (вкл. Главният директор Кристин Лагард), СБ (вкл. новия Президент Джим Йонг Ким), ЕЦБ (вкл. Председателят Марио Драги) и други} без да преценят тяхна кардинална слабост да не правят разлика при ДФУ, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Посочената слабост подсигурява непълноценни преценки за противодействие срещу стопанска криза.

При условия на сегашно вредно за полезно развитие на човешка цивилизация ДФУ, управляващите политици, колкото повече работят – толкова по-голям е техния провал.

Кризата може да се премахне, ако се прекрати причина.

През първите две десетилетия на XXI-и век, стопанската криза в съответна страна е „Първична”, защото се развива поради въздействие на само една особено важна причина.

Възможно е подобрение на финансово управление.

До 24 часа време след преустановяване на непригодно държавно поведение и ползване на ГОДНО за „Незлатни пари” финансово управление – сегашната стопанска криза ще е победена.

—————

*Ползвани означения:

1. „Златни пари”: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари”: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.
В съответно стопанство се ползват „Златни пари” или „Незлатни пари”.

Примери:

 • Доларите на САЩ преди 1972 г. са „Златни пари”.
 • Доларите на САЩ след 1972 г. са „Незлатни пари”.
 • През 2012 г., еврото и български лев са „Незлатни пари”.

3. „Грешка на Джон Лоу”: При стопанство с „Незлатни пари”, ползване на непригоден (от време със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление.
Тази финансова непълноценност развива диспропорции и (след достатъчно време) стопанска криза.

5
, обновено на 08/07/2019
публикувал: News359.bg