Техники за борба с плевелите

Техники за борба с плевелите

Определено плевелите са много разпространени при земеделието. За поддържане на реда и успешна борба с тях, са необходими техники, които да не вредят на останалите култури.

Справянето с плевелите е най-успешно, когато включва интегриран подход и се използват различни методи - например ръчно премахване, биологични и химически средства и др. Хербицидите може да се комбинират с ръчно плевене и това ще има добър ефект. Може да се избере биологичен начин за плевене заедно с ръчно премахване на останалите плевели. Нека да разгледаме кой начин какво представлява и така ще можете да изберете най-подходящият за вашата градина или място начин, следващият път, когато ви се наложи да се справяте с неприятните плевели.

Предотвратяване на растежа

За спиране на разпространението на плевели се използват и превантивни методи. Предотвратяването на порастването на плевели обикновено е по-лесно, отколкото унищожаването им след като вече са пораснали. Превантивните практики включват почистване при оран и събиране на реколтата семена на плевели и вегетативни структури, засаждането само на сертифицирани култури и контролирането на разсейването на плевелите, около огради, пътни платна и брегове.

Управление на културитe

Техниките за управление на културите осигуряват здрави растения, които се конкурират най-успешно с плевелите. Конкуренцията на културите може да бъде ефективна помощ при борбата с плевелите, ако се използва в максимално ефективно.

Примерите за управление на културите включват почвен тест за тор и вар, подбор на най-добрите сортове култури, засаждане на гъсти популации от реколтата в подходящия момент, редовно почистване на плевелите, насекомите и проверка за болести по растенията.  Компостирането или подхранването на плевели или заразени с плевели култури може да унищожи жизнеспособността на семената на другите растения. Топлината и киселините разграждат по-голямата част от семената на плевелите. Някои семена е възможно да покълнат, ако се разпространят обратно върху земята.

Механичен начин за борба с плевелите

Ръчното премахване на плевелите със сигурност ги унищожава. Плевенето прави и околната среда по-малко благоприятна за покълване на семена и оцеляване на плевелите. Тези техники включват дърпане на ръка, окопаване, косене, оран, дискове, култивиране и копаене. Мулчирането (слама, дървени стърготини, чакъл, пластмаса и др.) също може да се счита за механично средство за контрол на плевелите, тъй като използва физическа бариера, за да блокира светлината и да възпрепятства растежа им.

Биологичен начин за борба с плевелите

Контролът на биологичните плевели включва използването на други живи организми, като насекоми или добитък, за борба с определени плевели. На теория, биологичният контрол е много подходящ за борба с плевелите. Ограниченията пред него обаче са следните -  това е дългосрочен ангажимент и ефектите му не са нито непосредствени, нито винаги адекватни, само определени плевели са потенциални кандидати и степента на неуспех е доста висока. Тревопасните животни, като овце и кози, могат да осигурят успешен контрол върху някои често срещани плевели на пасищата, но не върху всички видове. Проучванията продължават в тази област на борбата с плевелите.

градина с хербициди

Химически начин за борба с плевелите

Хербицидите могат да бъдат определени като защитни химикали, използвани за унищожаване на бурени и плевели или за прекъсване на нормалния растеж на растенията. Хербицидите, като Раундъп предлаган на българския пазар от Agroapteki.com, осигуряват удобен, икономичен и ефективен начин за подпомагане борбата с плевелите. Те позволяват да се засаждат полета с по-малко оран, позволяват по-ранни дати за засаждане и осигуряват допълнително време за изпълнение на другите задачи, които фермата изисква.

Поради намалената обработка на почвата ерозията също намалява.  По този начин намалява и навлизането на почвата във водните пътища, както и качеството на повърхностните води. Без употребата на хербициди работата в селското стопанство би била почти невъзможна. Употребата на хербициди обаче носи и рискове, които включват въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Важно е да разберете както ползите, така и недостатъците.

Хербицидите са необходимост в някои ферми. Има много видове хербициди, от които да избирате. Много фактори определят кога, къде и как даден хербицид може да се използва най-ефективно. Разбирането на някои от тези фактори ви позволява да използвате хербициди оптимално.

Хербициди и техните видове

Хербицидите могат да бъдат класифицирани по няколко начина, включително чрез спектър за борба с плевелите, етикетирана употреба на културите, химически семейства, начин на действие, време или метод на приложение.

Контактните хербициди убиват само частите на растението, които имат контакт с химикала. Системните хербициди се абсорбират от корените или зелените части на растението. Хербицидната активност може да бъде или селективна или неселективна. Селективните хербициди се използват за унищожаване на плевели без значителни щети по останалите растения. Неселективните хербициди убиват или нараняват всички присъстващи растения.

5
, обновено на 11/06/2020
публикувал: News359.bg