СОПФ и Орлин Алексиев през 2019-а

СОПФ и Орлин Алексиев през 2019-а

Кой е Орлин Алексиев?

Орлин Алексиев е общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, който вече трети пореден мандат активно участва в управлението на град София и Столична община. Той е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) от 2011-а година.

Той е роден пред 1967-а година, завършва право в Югозападния университет „Неофит Рилски“, магистър е по бизнес администрация в Нов български университет и защитава докторантура по администрация и управление. Преди да стане общински съветник през 2007-а година, заедно със свои съмишленици учредява Асоциацията на вносителите на автомобили, в чието управление участва от създаването ѝ през 2004-а година до 2016-а.

През 2007-а година за първи път е избран за общински съветник в Столичния общински съвет. Оттогава до днес е заемал отговорни постове като  председател на Управителния съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и представител на Столична община в общото събрание на Общинска банка. Също така вече няколко години е председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет и е член на постоянната комисия по икономика и собственост на Столична община. .

Какво е СОПФ?

Специализираният общински приватизационен фонд е агенция, която е създадена през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет. Той има за цел да акумулира средствата, постъпили от приватизация на общинско имущество и да подпомогне финансово различни проекти и програми на Столична община.

Приоритетите на финансиране се базират на приети от СОС стратегии, цели и програми в направления като: ново строителство, реконструкция и основен ремонт на училища, детски ясли, детски заведения и спортни площадки; техника, оборудване и капитални ремонти за общинското здравеопазване; градската улична инфраструктура; поддържане и възстановяване зелената система и парковата среда; основни ремонти на обекти в сферата на културата; системите за сигурност на града, вкл. видеонаблюдение. Фондът също така финансира изцяло инвестиционни проекти и програми и целево подпомагане на общинския бюджет в критични моменти.

За тях  за периода 2015-2019 са предоставени  средства в размер на над 94 600 000 лева и с тях са финансирани над 170 проекта.

Средствата се разпределят по следните направления /съгласно взетите решения за финансиране от СОС/:

  • за образование – над 48 700 000 лева, които се равняват на 51,5%
  • за екология и зелена система  – около 4 600 000 лева,
  • за транспорт  – над  9 600 000 лева,
  • за здравеопазване  – над 8 900 000 лева
  • за детски и спортни площадки – 9 800 000 лева 
  • за култура, изкуство, театри, галерии  – над  2 300 000 лева
  • за електронно управление – 800 000 лева
  • за сигурност – над 5 100 000 лева
  • за ново строителство и ремонт на административни сгради – над 4 800 000 лева
5
, обновено на 09/07/2019
публикувал: News359.bg