Симптоми на запушени или развалени дизелови дюзи

Симптоми на запушени или развалени дизелови дюзи

Активната експлоатация на дизеловия автомобил предполага и честото му зареждане с гориво. Но качеството на горивото не винаги отговаря на необходимите изисквания. Изкуственото увеличение на обема на дизеловото гориво от недобросъвестни бензиностанции влияе не само на неговото качество, но и на функционалността на горивната система на автомобила.

Нискокачественото гориво оказва изключително негативно влияние върху дюзите, които се замърсяват. А за да е всичко наред в работата на двигателя, именно дюзите трябва да се намират в перфектно състояние – те изпитват значителни натоварвания от натиска, упражняван върху тях, както и от високите температури, на които са изложени.

Какво представляват дюзите и каква е тяхната функция?

Дизеловите дюзи са електронно управляеми магнет-вентили, които работят с огромна прецизност.

С помощта на компютъра на двигателя, дюзите са свързани с други компоненти и сензори, спомагащи за горенето.

Функцията на дюзите е да осигуряват точното количество гориво преди всеки такт на възпламеняване.

Дюзите на дизеловите двигатели, наричани още инжектори, могат да се окажат причина за дефекти.

Как работят дюзите?

За всеки цилиндър двигателят разполага с по една дюза. Дюзите разпръскват горивото като мъгла в края на всмукателния колектор, непосредствено преди всмукателния клапан, или директно в горивната камера. При някои модерни двигатели (напр. на Audi R8 V10) е приложена комбинация от двата типа впръскване. В зависимост от натоварването се редуват директно и индиректно впръскване, за да бъде намалено отделянето на азотни оксиди. Фино дозираната от дюзите „мъгла“ (т.е. разпрашеното гориво) осигурява оптимално изгаряне, което гарантира по-добро разгръщане на мощността. За постигането на толкова фино впръскване обаче горивото трябва да достига под високо налягане. При индиректното впръскване, когато дюзите биват „захранвани“ с гориво от обща рейка, налягането при впръскване е от 3 до 6 бара. При директното впръскване, когато за дюзите работи помпа под високо налягане, се достигат до 350 бара. Значително по-голямо налягане на горивото се достига при модерни дизелови мотори от типа Common-Rail – до 2500 бара.

По какъв начин можем да определим, че дюзата е замърсена?

Замърсяването е една от причините за неработещите дюзи, което пречи на нормалната им работа при впръскване на горивото. Добавките до някаква степен спомагат за отстраняване на проблема, но не на 100%.

Инжекторите имат много предимства, като най-важното от тях е нормалният разход на гориво.

Това е така, защото модерните системи за впръскване на гориво позволяват използването на контролируем катализатор, което спомага пречистването на вредните емисии.

Когато инжекторите не работят правилно и са увредени, вместо горивото да бъде фино разпрашено се получава изтичане. Горивото изгаря директно върху буталото, което води до прекъсване при запалване и увеличен разход.

В резултат на високата температура и налягането в страничните си части, уплътнението на дюзите се износва, което довежда до изменения и неправилно разпределение на горивото.

Когато дюзите са замърсени се наблюдават следните проблеми по време на експлоатация на превозното средство:

•          затруднено стартиране на двигателя;

•          загуба на мощност;

•          повишен отработен дим;

•          увеличен разход на гориво.

Ако наблюдавате някой от описаните симптоми е добре своевременно да бъде извършена проверка и диагностициране на дюзите, но това трябва да се случи в оторизиран сервиз за да се види тяхното състояние и ако е възможно да бъде извършен ремонт на дюзи.

След професионален ремонт или смяна на дюзите, симптомите изчезват,  разходът на гориво се нормализира, паленето е бзпроблемно, намаляват вредните емисии и шума.

0
, обновено на 28/03/2024
публикувал: News359.bg