Почернени родители от несправедливостта в държавата- Виж последната жалба!

Почернени родители от несправедливостта в държавата- Виж последната жалба!

„На 27.07.2008 г. полицаи убиха сина ни! МВР и прокуратура прикриват факти и доказателства!“, това заявиха пред Съдебната палата в столицата родителите на загиналия 20-годишен Димитър Димитров.„Загубихме сина си на тази дата, в една катастрофа, в която имат пряко участие полицейски служители. Затова прокуратурата и МВР водят разследването така, че да се вмени вина на сина ни. Цели се да изтече давността, да не може да се направи преследване на извършителите. Сезирали сме абсолютно всички инстанции и получаваме едни такива многозначителни отговори“, заяви бащата Тодор Димитров пред журналисти.

„Имаме показанията на санитаря, който е пътувал в същата кола. Сутринта детето ми беше предадено измито – следи измити, а екипът му беше сложен в чувал. В такъв момент човек де да можеше да мисли. Целта е да остане версията за престъплението „по непредпазливост“, което противоречи на фактите“, каза майката Светла Димитрова.

Ето и последната жалба подадена в Окръжна прокуратура- Благоевград: 

ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ГР. БЛАГОЕВГРАД

ЖАЛБА

От Тодор и Светла Димитрови, Благоевград, ул. “Иван Михайлов” 58А
e-mail: [email protected] GSM: 0898 64 41 91; 0898 45 99 72
Пострадали по ДП № 538/2008 г. по описа на РУ на МВР гр.Сандански
НП № 3551/2008 г. по описа на Окръжна прокуратура гр. Благоевград
Сл. № 12/2011 г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Благоевград

Относно: постановление от 20.09.2012 г. на Здравко Бакалов – завеждащ ОСлО при ОП Благоевград

ГОСПОЖО НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР,

Щяхме ли да продължаваме да пишем в продължение на четири години и два месеца, в случай че липсваха основания за това и не натежаваха фактите, въпреки злоупотребата с власт и служебно положение от прокурори и следовател. Завъртя се един безсмислен абсурд, който ни върна отново в изходна позиция. Отказът на следователя за вземе отношение на по-ранен етап по отношение на вещите лица, доведе единствено до протакане и загуба на време. Не е случайно становището по случая на омбудсмана на Република България: “…изразявам своята позиция, че правоохранителните и правораздавателни органи в една демократична и правова държава, каквато е нашата, при изпълнение на служебните си задължения и постановяване на актовете си, трябва да се ръководят единствено от законите и справедливостта. Не трябва, обаче, законните цели да се постигат като се нарушават правата на гражданите или се възпрепятства тяхното упражняване…”
Във връзка с постановление от 20.09.2012 г., с изх. № С 1140/21.09.2012 г., на водещия следствието, за отвод на вещите лица изготвили последната основна с три допълнителни експертизи, липсват аргументи по същество, за които е мотивирано искането за отвод шест месеца преди това, от дата 09.03.2012 г. /Поредно “случайно” съвпадение по ДП с писмо от 20.09.2012 г. на Виржиния Димитрова – прокурор при ВКП Инспекторат/. Целенасочено се измества насоката на искането, като не се сочат от следователя никакви аргументи по съществото на мотивите ни, които са предмет на самото разследване, а именно – механизмът на ПТП, механизмът на причинените травми и настъпилата смърт на детето ни, и относимостта им към установения от ВЛ механизъм на ПТП. Твърди се, че липсват мотиви за “предубеденост или заинтересованост” на ВЛ, а видно от искането за отвод, никъде не сочим като предпоставка за искания отвод на вещите лица “предубеденост” или “заинтересованост”, а за умишлени действия.
Категорично ясно е, че мотивите ни сочат тенденциозно поддържана от вещите лица първоначално наложената от МВР ,без разследване (!), и първия наблюдаващ прокурор – заместник административен ръководител при Окръжна прокуратура гр. Благоевград – Мария Димитрова Зотева /който неслучайно е поел делото/, единствена версия при самото образуване на ДП, с цел да се укрие извършителя /полицейските служители/, а именно, версията за “нещастен случай”, с подверсия “по непредпазливост”, “ПТП предизвикано от мотоциклетиста”, и в тази насока са мотивите ни. Очевиден е парадоксът за образувано ДП срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ и изключването на задължителната по презумпция втора хипотеза, а именно, по вина на друг участник в движението на пътя. Въпреки наличието по ДП на достатъчно фактически данни, които изграждат като реална версията за участие на друго ППС при ПТП /полицейският автомобил/, която се гради и впоследствие с натрупване на доказателствен материал, тази версия тенденциозно се отрича. /Как е възможно, полицейският автомобил Опел с рег. № С 0438 ХМ, на който номерът е сменен през 2011 г. с № Е 1424 КВ, да излиза архив за 2009 г. с новия номер от 2011 г.?!/
Трите посещения на местопроизшествието /по наше настояване/, и начинът, по който бяха извършени следствените действия, е красноречив. Самоцел е да се наложи като механизъм “ПТП предизвикано от мотоциклетиста”, поради изпуснат завой, вследствие висока скорост и употреба на алкохол, въпреки че всичко това противоречи на фактите, и сме го оспорили, включително и в искането за отвод. Сочи се в постановлението, че в експертизата и допълненията експертите “са се постарали добросъвестно и точно да отговорят на всички поставени въпроси, в съответствие със събраните по делото доказателства”, а това твърдение категорично не отговоря на истината. Каква причина ще посочи следователят, относно наличния протокол за оглед /допълнителен/ от 08.07.2011 г., който не се използва при допълнителните експертизи от 23.08.2011 г. и 27.02.2012 г., което е нарушение на НПК?! Отговорът е повече от красноречив. Механизмът на ПТП трябва да остане непроменен, поради тази причина прокурор и следовател отказаха да призоват вещите лица за даване на заключение на допълнително поставените от нас въпроси, и противоречията им, видно от кореспонденцията в наблюдателното и ДП, на които няма отговор и към настоящия момент.
Очевидна е тенденцията – при липса на данни в протокола за оглед и ДП, вещите лица правят заключения когато се цели да се прокара версията за самопричиняване на ПТП, а когато се касае да вземат отношение, което също е от тяхната компетентност, по съществени въпроси за уликите /следите, които са оставени на местопроизшествието и по време на аутопсията, видими от снимковия материал/, и които са закономерна последица от престъплението и спомагат за разкриване на обективната истина, в този случай отказват коментар, отричайки както очевидното, така и удобно позовавайки се на “липса на данни в протокола за оглед и ДП”, тъй като категорично ще влязат в противоречие с описания от тях механизъм. Наличието на фрапиращи противоречия в КСМАТТЕ от 10.12.2010 г. /с три допълнителни/, неверните данни, на които се позовават експертите и очевидната тенденция при отговорите, използвайки да се позоват на липса на данни – избирателно, по тяхна преценка, е достатъчно основание и признак за липсата на обективност на крайните им изводи.
Искането за отвода на вещите лица беше наложителна крайна мярка, породена от отказа на прокурора да ги призове по чл. 149 ал. 1 от НПК, видно от ДП и наблюдателното производство. Удобно се назначи последната допълнителна експертиза, за която категорично бяхме против, и в този смисъл се позовахме на чл. 149 ал. 1 от НПК. Постановлението на следовател Бакалов, с което ОТХВЪРЛИ искането за отвод на ВЛ, като “неоснователно”, е единствено от позицията на силата на властта.
На основание гореизложеното и становището в заявлението от 09.03.2012 г., по което не се сочат никакви аргументи, настояваме, за отвод на вещите лица. На правно основание чл. 291 от НК, на същите да бъде потърсена наказателна отговорност за невярно даденото заключение.
26.09.2012 г. С уважение:
Благоевград /Димитрови/

0
, обновено на 08/07/2019
публикувал: News359.bg