По-изгодни заеми, но по-малко търсене

По-изгодни заеми, но по-малко търсене

Предвид пандемията, ограниченията за редица бизнеси, намаленото потребление на стоки и услуги, кредитирането се развива с доста интересни темпове.

Още през изминалата година, различни програми от ЕС, като JEREMIE, COSME, CCS и InnovFin, започнаха да гарантират отпускането на кредити. Всички тези програми, банките и фирмите за бързи кредити с физически обекти, като Microcredit.bg, се опитват да предложат на хората повече и по-изгодни заеми. Заради тежката обстановка, добрите условия за кредитиране са абсолютна необходимост. Заради това и виждаме как фирмите, отпускащи кредити предлагат все по-интригуващи условия при финансиране.

Всички заеми са в полза на клиентите

За да може един заем да е с добри условия, това означава, че те трябва да са съобразени със сегашната икономическа ситуация в страната. За съжаление, понякога само ниската лихва, не е достатъчна, за да може заемът наистина да е полезен за хората. Това беше и причината, банките да използват кредитната ваканция като част от облекчените мерки, заради пандемията и ограниченията.

Безспорно и миналата година и тази са изключително трудни за малкия и среден бизнес, особено в браншове като развлечение, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и др.  Кредитната ваканция даде шанс на задлъжнелите бизнеси да поемат глътка въздух без да се налага да плащат вноските си по вече изтеглените кредити.

Офертите пък за нови кредити бяха с изключително ниски такси, ниски лихви и кратки периоди. Фирмите за бързи кредити използват тези инструменти, за да привлекат нови клиенти. Освен това се забелязва активен маркетинг и рекламиране, които да акцентират на подобрените условия.

Увеличават ли се изтеглените кредити?

Интересен факт е, че всъщност се забелязва увеличение на малките заеми с малко над 100 млн. лв. Въпреки това обаче темпът на нарастване е намаляващ, тоест кандидатства се за заеми, но малко по-предпазливо. При заемите за фирми и предприятия обаче нещата не са към растеж, а към спад. Те през годината са намалели и тенденцията е да продължат да намаляват.

Бизнес заемите следват такъв тренд, заради несигурната икономическа обстановка в страната. Това обаче не се случва само в България, ами и в цяла Европа и САЩ. Нещо повече, част от финансовите политики на държавите за бъдещите периоди са обвързани точно с насърчаването на инвестициите при малките фирми, за да може те да продължат да съществуват и да имат дейност. А както може би знаете, няма как една държава да бъде добре развиваща се, без да е налице подходяща почва за развиването на малкия и среден бизнес.

пари на маса от кредит

Какво ще се случи в бъдеще

Специалистите по-скоро се въздържат от ясни прогнози за това какво ще последва на финансовите пазари. Ако има едно нещо, в което всички да са убедени, то това е нестабилността. Фактът, че правителствата променят мерките спрямо бизнеса и ограниченията непрестанно, не позволява на никого да направи добра прогноза за бъдещето.

Напълно възможно е бизнесът и хората да имат нужда от допълнителни финанси, предвид трудния период. Възможно е обаче и веднага след разпускане на мерките, икономиката и пазарът на труда да си върнат предишните нива изключително бързо и такава огромна нужда от кредитиране всъщност да няма. Това е нещо, което няма как да бъде предвидено с точни цифри. Точно както няма как да се предвиди и колко точно ще са финансовите загуби, до момента, до които не свърши пандемията.

Без значение дали е намалено или увеличено търсенето на кредити, те ще бъдат все по-изгодни. Кредитните компании имат за цел да бъдат надежден партньор на своите клиенти, а не да затрудняват и без това трудната им финансово ситуация. Няма кредитна компания, която нарочно би отпуснала кредит на клиент, сигурна, че кредитът ще се превърне в лош. Лош кредит е термин за неизплащан редовно заем. Така че промяна ще има и тя ще се изразява предимно е предоставянето на заеми, които да се покриват по-лесно.

5
, обновено на 31/03/2021
публикувал: News359.bg