Морален кодекс на българските граждани, обществени будители, медии, и политически активисти

Морален кодекс на българските граждани, обществени будители, медии, и политически активисти

Дребни лидерски мнения и апетити, опорочават решителен и силен шанс  за намиране на изход от тресавището на празнословие и болни амбиции. 

Трябва да се започне единствено на основата на уточнени морални стойности. Всеки един български гражданин е важно да се запознае с този морален кодекс и при негово желание да изпрати в допълнение своето мнение, позиция или коментар по темата. Ако наистина всички тези хора, които са излезли на улицата да протестират искат промяна, то единственият път е обединението в едно цяло. Не се ли случи това в един прекрасен момент нацията ще се стопи. Всеки един от нас е дошъл на Земята да остави нещо след себе си. Представете си, че точно сега в този момент, всички ние имаме възможност да променим живота си за един миг, не го ли направим сега, за поколенията след нас ще бъде същото, а може и по зле. И когато стигнем пенсионна възраст, всеки от нас ще си зададе въпрос за какво живях и какво оставих на децата си след мен. Затова всеки един от нас да каже не на страха и да се обединим както едно време бугарите.

Морален кодекс на българските граждани, обществени будители, медии, и политически активисти

Основни морални норми на писане, говорене и управление:

- Интересът на Държавата и народа неотменимо и едновреманно трябва да бъдат в основата на личното и служебно поведение на българските граждани и политици!
- Спазването на законите от НК, и запазването на обществено демократично отношение без дискриминации на малцинствени групи и “партийни интереси” подлежи на незабавно обществено, вътрешнопартийно и Правосъдно осъждане.
- Сключването на неизгодни и уронващи икономическите интереси на България, подлежи на незабавни Прокурорски действия. Ако “държавни съображения” са необходими, позволението за това да се дава от Президента и НС писмено и с личен подпис!
- Подготовката но изборни списъци се осъществява на базата на ЕГН-тата на гражданите, и на лично записване за участие в изборите на всеки от избирателите! За живеещите в чужбина да се осигурят условията и начините за електранно гласуване и в изборни секции в посолствата ни в чужбина.
- Държавнически и Правителствени, както и Служебните задачи и заповеди се изпълняват от служителите единствено на основата на ЛИЧНО приемане на съдебна отговорност за очакваните резултати!
- Както в Съединените Щати и в уважаващите себе си държави, предаването на секретни информации и доказана връзка с чужди ведомства подлежат на съд за национално предателство!
- Коментирането и изнасянето на списъци с агенти на Държавната сигурност и специализираните части и сружби да се счита за ОСОБЕНО ОПАСНО антинационално деяние, подлежащо на незабавни служебни и наказателни санкции, предвидени от закона.

0
, обновено на 08/07/2019
публикувал: News359.bg