Минималната Пенсия Се Увеличава на 580 лв. от Юли 2024г.

Минималната Пенсия Се Увеличава на 580 лв. от Юли 2024г.

От 1 юли 2024 г., пенсионерите в България могат да очакват повишение на минималната пенсия до 580,57 лв., отразяващо увеличение от 11% според швейцарското правило. Това увеличение, одобрено от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), е част от бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година.

Каква е Минималната Пенсия в България за 2023 г.?

Всяка година се определя минималната пенсия за лица с осигурителен стаж и възраст, като за 2023 година тя е установена на 467 лв. Лицата, които са се пенсионирали след навършване на 66 години и 10 месеца и с 15 години реален осигурителен стаж, получават минимална пенсия, равняваща се на 85% от тази стойност, или 314,50 лв. Стойността на минималната пенсия е същата както за мъже, така и за жени.

Увеличението на Пенсиите от Юли 2024

На заседание на НОИ, проведено във вторник, е утвърден проектът за бюджета на ДОО за следващата година. В него е заложено увеличение на минималната пенсия от сегашните 523,04 лв. до 580,57 лв., което представлява увеличение с 57,53 лв. Това увеличение е с 11%, което надхвърля предвиденото в последната средносрочна бюджетна прогноза увеличение от 9,6%.

Повишение и на Вдовишките Добавки

Повишение ще има и при вдовишките добавки. От 1 юли 2024 г. процентът от пенсията на починалия съпруг се увеличава от 26,5% на 30%. Това е първото увеличение на процента от 2011 г. насам, въпреки че размерът на добавката се увеличава ежегодно.

Бюджет и Осигуровки

Бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2024 г. е в размер на 24,343 млрд. лева, като държавата планира да събере 12,73 млрд. лева от осигуровки. Недостигът от около 11 млрд. лева ще бъде покрит от държавния бюджет. За пенсии ще се изразходват 21,606 млрд. лева. Въпреки повишението на минималната пенсия, таванът на пенсиите остава непроменен - 3400 лв.

Това увеличение на минималната пенсия е значима стъпка към подобряване на живота на пенсионерите в страната. Въпреки че няма обещаното увеличение на втората година на майчинството, повишението на вдовишките добавки и подобрението в пенсионната система са положителни новини за множество български граждани.

5
, обновено на 16/11/2023
публикувал: News359.bg