Какви са различните светлини на автомобила?

Какви са различните светлини на автомобила?

Когато става въпрос за нашия автомобил и за безопасното шофиране, трябва добре да познаваме неговото устройство. В тази връзка светлините на автомобила са от съществено значение.

Те служат, за да покажат на останалите участници в пътното движение къде е разположен нашия автомобил и какви са нашите намерения по време на шофиране. Именно затова е важно всеки начинаещ и не толкова млад шофьор да знае какви са различните светлини на автомобила и тяхното предназначение.

Видове светлини и тяхното значение

Има няколко основни вида автомобилни светлини, като преди всичко можем да ги разделим в две основни групи:

 • автомобилни светлини за осветяване на пътя
 • светлинни сигнализатори

Светлини за осветяване на пътя

Както и името им подсказва, тези светлини служат за осветяване на пътя пред вас, за да знаете как е разположен вашият автомобил и да следите пътните знаци. Наред с това тези светлини са индикатор за останалите участници на пътя за вас.

Има четири основни вида автомобилни светлини за осветяване на пътя, а именно:

 • къси светлини - те се намират в основните фарове, разположени в предната част на автомобила, като основната им задача е да осветяват пътя пред вас. Съгласно закона за движение по пътищата, през деня автомобилът трябва да се управлява на къси или дневни светлини.
  Разстоянието, на което осветяват, при всеки автомобил е различно, като средно то е на 40 метра напред и около 5 метра встрани. Тези светлини са изключително важни, защото помагат на насрещнодвижещите се автомобили и тези пред вас да ви виждат.
 • дълги светлини - този вид светлини на автомобила са разположени отново в предните фарове, като те се използват при определени обстоятелства. Тъй като вечер има участъци, където липсва изкуствено осветление, използването на къси светлини не е достатъчно. За целта се използват дълги светлини, които са значително по-мощни и осветяват много повече от късите светлини, което ви дава и по-добра видимост.
  Нещо повече, дългите светлини се използват и като сигнал за другите участници в движението, като сигнализират за опасност, друго превозно средство или дават сигнал на пешеходците, че могат да преминат.
  Имайте предвид, че ако шофирате зад друго превозно средство, трябва да карате на къси светлини, тъй като дългите могат да го заслепят и да са предпоставка за ПТП. Същото се отнася и за случаите, когато се появи насрещнодвижещ се автомобил.
 • предни светлини за мъгла - те биват предни и задни, като не са задължителни и много автомобили нямат поставени такива. Въпреки това те помагат на шофьорите да виждат по-добре пътя, тъй като осветяват в двата края, в най-ниската му част, така че шофьорът да вижда пътната лента, маркировката и да следи за препятствия на пътя.
 • дневни светлини за мъгла - много страни от ЕС са приели закон, с който задължават автомобилите да имат дневни светлини, като повечето нови автомобили имат фабрично такива. Тези светлини служат за по-добра видимост през деня, като могат дори да предотврат ПТП.

Светлинни сигнализатори

С помощта на тези светлини вие като шофьор ще можете да покажете на останалите участници в пътното движение как е разположен вашият автомобил, какви са намеренията ви и действията, които ще предприемете при промяна посоката на движение.

Видовете светлинни сигнализатори са:

 • габаритни светлини - те са познати още като светлини за паркиране и могат да се използват само и единствено, когато сте спрели вашият автомобил. Забранено е използването им по време на движение. При намалена видимост в извън населени места те могат да се използват в комбинация с авариен сигнал.
 • пътепоказатели - по-известни като мигачи, те осигуряват безопасност по време на шофиране. С тях казвате на останалите участници в движението какви са вашите намерения - завиване наляво или надясно, престрояване от една в друга лента, паркиране, изпреварване, навлизане или напускане на пътното платно, както и при навлизане или напускане на кръстовище.
 • авариен сигнал - това е сигналът, при който се включват всички пътепоказатели. Обикновено аварийният сигнал се включва при няколко основни причини, а именно паркиране, при движение с много ниска скорост поради някаква причина, при невъзможност за потегляне или при авария със самия автомобил.
 • стоп светлини - те играят важна роля, а именно да уведомят шофьорите зад вас, че намалявате скоростта. Когато натиснете педала за спиране, те автоматично се включват. Както и най-вероятно сте се досетили стоп светлините са разположени в задната част на превозното средство.
 • задни светлини, предназначени за мъгла - в случай на мъгла тези светлини служат на превозните средства зад вас да ви забележат. Тези светлини са задължителни за използване при мъгла, сняг, пясъчна буря и проливен дъжд, като техният цвят е червен.
 • специализирани светлинни сигнали - тези светлини се използват от превозните средства, които са със специален режим на движение. Характерното е, че имат звуков сигнал, а светлинният представлява червена и/или синя светлина.

Всички светлини на автомобила служат, за да осигурят максимална безопасност на пътя, като е задължително всички те да се използват спрямо ситуацията, в която се намирате. Именно затова е от съществено значение да проверявате всички видове светлинни индикатори дали са изправни и да ги поправяте в случай на нужда.

0
, обновено на 14/11/2022
публикувал: News359.bg