Как мога да взема кредит?

Как мога да взема кредит?

Вземането на заем е сделка, при която банката се задължава да отпусне определена парична сума на дадено лице чрез договор, подписан между двете страни.

Лицето се задължава да усвои и върне задълженията, съобразно уговорените в договора условия за вземане на кредит.

Отпускането на финансови средства се основава на доверието на кредитора в способността на кредитополучателя да изпълни поетите ангажименти за връщане. Възможно е да не се разреши рефинансиране поради лоша кредитна история. За да избегнете отказа може да оценка на кредитната си история от специалистите на Скорифай.

Типове кредити

Има много видове, но най-известните са:

 • потребителски – използва се за удовлетворяване на потребности на населението;

 • ипотечен – предоставя се срещу ипотека върху недвижимо имущество;

 • жилищен – предназначен е за покупка на жилищен имот;

 • инвестиционен – използва се като финансиране за бизнес проекти на предприятия;

 • данъчен – представлява сумата на данъка, която бихте могли да приспаднете;

 • студентски – предназначен е за студентите и им помага със заплащането на такси и консумативи за обучение;

 • заем за пенсионери – подходящ за покупка или ремонт на жилище и усвояем чрез пенсия;

 • стоков – изгоден е, ако решите да купувате определена стока;

 • бързи заеми – част от експресните услуги, това е изгоден вариант, който се отпуска за срок от 30 до 90 дни;

 • безлихвен заем до заплата – предназначен за спешни ситуации.

двойка смятат разходи по кредит

Процедура при взимане на кредит

Кандидатстването може да стане с физическо посещение, както и онлайн. Може да се раздели на три етапа:

 1. Подготовка – можете да проведете предварителен разговор с кредитен консултант, който да ви запознае с условията, с необходимите документи или да ви изчисли лихвите с калкулатор. Вие трябва да предоставите информация за своята дейност и финансово състояние на банката, да попълните “искане за кредит”, декларации и справки, съдържащи информация относно дееспособността и финансовата ви стабилност.

 2. Анализ и оценка на способността на кредитоискателя – преди да вземе решение дали да ви отпусне заем, банката разглежда вашите кредитна история, доходи, дееспособност, репутация, финансова стабилност и капацитет, източници за погасяване, конюнктура и съпоставяния. След това се прави оценка на обезпечението и рисковете, а накрая се формира крайна обща оценка, от която зависи дали ви е разрешено отпускането на заем.

 3. Сключване на договор – уточняват се финансово-техническите условия и се оформят договорите и останалите документи, свързани с отпускането и ползването на услугата. Уточнява се начинът на усвояване на кредита, както и начинът на погасяване. След всички тези процедури се сключва договорът за взимане на кредит.

Екипът на Scorify.bg ви съветва да направите консултация с експерти, ако имате нужда от вземането на заем или ако се колебаете какъв кредит да вземете.

5
, обновено на 22/07/2022
публикувал: News359.bg