Как да поддържате пневматичен винтоверт

Как да поддържате пневматичен винтоверт

Ако не поддържате правилно оборудването си, това може да доведе до ранни повреди и опасни ситуации. За да поддържате оптимална работа на вашия пневматичен винтоверт, определени действия по поддръжката трябва да се извършват на редовни интервали, в зависимост от времето или използването на инструмента. Ако винтовертът се нуждае от поддръжка или е повреден, изключете го от експлоатация и го маркирайте, докато бъде поддържан или ремонтиран. Не забравяйте да проверите ръководството за експлоатация на собствения си инструмент, за да определите по-специфични изисквания. В противен случай следните указания за поддръжка ще ви дадат добра представа за това как най-добре да поддържате вашия пневматичен винтоверт, така че да го ползвате дълго време:

Седмична поддръжка:

  • Операторът проверява състоянието на въздушните маркучи и връзки.
  • Операторът проверява компонентите на окачването на инструмента и реакцията на въртящия момент.
  • Операторът се уверява, че смазващото устройство функционира правилно (ако е приложимо) и че винтовертът е подходящо смазан.

Действия по поддръжка на пневматични инструменти за 100 000 цикъла:

  • Смажете зъбната глава и зъбните колела на ъгловата глава.
  • Проверете корпуса, основната плоча, гнездото и втулките на гнездото за компонентите на инструмента, предавката и съединителя. Заменете всички износени или повредени компоненти.
  • Проверете съединителя и подменете всички износени компоненти.
  • Проверете клапаните и уплътненията, след което заменете всички износени компоненти.
  • Разглобете предавателната кутия, изхода и двигателя. Проверете всички компоненти за износване, дефекти или повреди. Заменете всички износени, дефектни или повредени части и сменете лагерите на двигателя.

Като обръщате внимателно внимание на инструментите си и ги поддържате на редовни интервали, можете да си осигурите дълъг, безопасен и продуктивен работен живот. Ако не сте сигурни как да поддържате инструментите си сами или в предприятието си, можете да ги изпратите в квалифициран сервизен център за ремонт и поддръжка. Ако работата ви изисква сертифициране на инструментите, ще трябва или да сертифицирате собствената си сервизна програма, или да разчитате на акредитиран сервизен център.

Правилното използване и поддръжка на вашите пневматични инструменти изисква най-вече малко време и здрав разум, с малко специализирани познания. С внимание и съобразителност от страна на оператора на инструмента можете да осигурите безопасно използване на пневматичните отвертки. Ако спазвате указанията и се грижите за инструмента си, той ще ви служи продуктивно години наред.
 

0
, обновено на 04/07/2022
публикувал: News359.bg