Как да подберем най-подходящата система за почвообработка?

Как да подберем най-подходящата система за почвообработка?

Обработката на почва е сложно занимание. Има различни методи, които си имат и добри и лоши страни. Примерно, някой хора са привърженици на оран с плуг или с обръщане на орния хоризонт, други предпочитат дълбокото разрохкване с мотокултиватор, а трети само разрохкване без плуг.

Без какво не може да се мине при обработването на почвата?

Със сигурност, най-важната дейност е оранта. Тя представлява дълбоко обръщане на почвата, като полезните последици са безброй. За да бъде почвата добра, е нужно да получава достатъчно хранителни вещества, въздух и вода. Когато се оре, всички тези неща достигат до по-дълбоките ѝ слоеве. По този начин, корените на растенията се развиват по-добре и самото растение дава повече плод. Има няколко вида оран - култивиране, пълно обръщане на почвата и оран с повдигане на най-горния пласт почва. Видът не се избира от хората, които обработват земята, а се базира на климата на мястото. При различните климатични условия, различни видове оран са подходящи.

химикали за обработка на почвата

Какво са пълното и частичното обръщане на почвата?

При пълното обръщане, почвената покривка се обръща в дълбочина. Това се прави, когато е налице ниска тревиста растителност. Оранта с отмятане е обратното на пълна оран - тогава горния слой на почвата се обръща само на 135 градуса, тоест частично. Най-разпространено за използване обаче си остава култивирането. Методът е на две степени - първо се премахва тънък горе слой, а след това се обръща частично по-дебел долен слой.

Почвата изсъхва на горно ниво и когато се култивира, точно изсъхналия слой се обръща и попада най-долу, заедно с всички корени, треви и плевели. Отгоре остава средния слой, обаче трябва да се внимава да не се слиза повече от 30 см., защото може хумусът да превърне почвата в киселинна. А както знаем, не всички посеви се радват на киселинна среда.

Трябва да се внимава, цялата земя да се изоре с една и съща дълбочина. Освен това браздите трябва да са съвсем малки, препоръчително е да са към 7 см. Ако теренът е под наклон, тогава орането трябва да се извършва напречно.

Различни проучвания доказват полезните свойства на разрохкването на почвата с плуг. Примерно, благодарение на плуга, корените на растенията получават повече въздух и хранителни вещества. При рапицата, това е от съществено значение и досега няма заместител на плуга, който да се справя по-добре със задачата.

Вярно е, че има методи за поддържане на почвата, които са базирани на почти никаква обработка. За сметка на това, те използват химически препарати. Но там винаги остава рискът пестицидите да са по-скъпи, отколкото изкараната продукция, както и да се сбърка вида пестицид, неговото количество и начинът, по който се слага в почвата. Поради тази причина и плугът е незаменимо средство. Много компании, които се занимават с изработка на градинска техника знаят това и работят в посока да увеличат възможностите за спомагателни устройства към плуга. Това са различни преплужници, ножове и др. Всички те помагат за по-лесната обработка на почвата, като намаляват човешкият труд в процеса.

фрезоване на почвата, нива с цветя и рохкава почва

Какво е система за нулева обработка на почвата?

Това е система, която се е наложила на известно количество от обработваемите земи, защото цените на горивата са високи и се търсят други варианти. Точно поради тази причина, системата се е превърнала в почти лидер. При нея, земята не се обработва с оране, сламата остава на полето, а стърнищата не се палят. Идеята е, че почвата сама ще обработи всички растителни отпадъци, ако те се надребнят достатъчно. Надребнени, те стават, като щит за почвата - запазват почвата чиста от плевели, пречат да изсъхне горният слой и като цяло служат за поощряване на плодородните свойства на почвената покривка. Естествено, този метод си има и лошите страни. Трябва много сериозно да се наблегне на използването на химични вещества, защото нулевата обработка на почвата е предпоставка за събиране на вредители и патогени.

Какво е фрезоване?

Фрезоването е друг вид обработка на почвата, който също допринася за по-доброто разпределение на въздух и влага в дълбочина. Фрезоването се извършва с мотофрези, на които могат да се закачат редица приставки, които също могат да помогнат в обработката. Фрезоването прави почвата мека и рохкава и се изпълнява след пълното или частично ѝ обръщане. Самите мотофрези улесняват максимално движението по почвата и осигуряват добре разбита почва за сеитба. На пазара съществуват най-различни видове мотофрези, като изборът им зависи от това колко голяма нива ще се обработва, има ли наклон, какъв е видът на почвата и др.

5
, обновено на 08/07/2019
публикувал: News359.bg