Как да изберем качествени детски играчки?

Как да изберем качествени детски играчки?

Изборът на детски играчки може да се окаже далеч по-трудна задача, отколкото един родител предполага. Вариантът детето само да посочва какво иска може и да звучи логичен и адекватен. Истината обаче е, че в много случаи е редно да се осъществи и определен родителски контрол, тъй като колкото и да се регулира тази ниша на пазара, за съжаление, в нея има и немалко некачествени стоки. 

Същевременно, освен да са образователни и съобразени с интересите на детето, редно е играчките да притежават и задоволително ниво на качество. Опирайки се върху тези три фактора, всеки родител може спокойно и сам да закупи необходимите продукти за своя малчуган. Как обаче да сме сигурни, че една играчка е наистина качествена? Останете с нас, за да ви дадем нужните насоки. 

Какво казват институциите и официалните органи?

В България съществува специална Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, издадена от Министерския Съвет на Република България. Тя е обнародвана през 2006 година. В основата й се залага на три фактора, които гарантират качеството на една играчка: достатъчно безопасна, за да не застраши живота на нейния ползвател, годна да бъде използвана по предназначение и на конкретно обозначената възраст и отговаряща на всички изисквания за трайна употреба. 

По-късно обаче, през 2009-та година нормативната сила на тази наредба бе изместена от единен документ на ЕС, в който е даден по-широк ориентир за определението „качество“ на детските играчки. В него се поставя акцент за типа изработка, но и за вида използвани материали:

  • Те трябва да с ниска възпланеямост. 
  • Да допринасят за адекватните механични и физични свойства на предмета. 
  • Да не съдържат вредни химикали. 
  • Да са лесни за почистване с цел гарантиране на добрата хигиена в детската игра.

Съвети при покупка и избор на детски играчки 

Въпросните критерии за определяне на задоволително качество на детските играчки по-горе се следят от компетентните органи, както и от търговците. Вие като родители обаче също можете да се придържате към определени норми и насоки във вашия избор. Когато сте на лов за качествени бебешки и детски играчки на ниски цени, добре е да обърнете внимание на следните неща:

  • Уверете се, че играчката няма странен мирис. Той обикновено свидетелства за лош материал. 
  • Преценете доколко отделните малки елементи на артикула са безопасни в зависимост от възрастта на вашето дете. 
  • Освен забавление, играчката носи и определен образователен елемент. Не е задължително той е да е на фокус – например, книга, комплект за сръчност и други. Конструкторът, например, също притежава достатъчно образователна природа, тъй като развива пространственото мислене и креативността. 
  • Играчката е направена така, че детето да може да борави с нея без необходимостта от допълнително съдействие на родителя. 
  • Играчката е от такова естество, че да предполага достатъчно дълго задържане на вниманието. Не са особено практични вариантите, в които след ден-два детето ще забрави за тях и ще ги забута при останалите ненужно вече за него вещи под леглото. 
  • Последно, но не по важност, играчките е редно да са произведени от надеждна компания, която специализира именно в тази сфера. Причината е, че тези фирми спазват стриктно правилата и принципите за изработка на детски играчки, съобразени със съответните законови нормативи. 

Подбирайте внимателно нещата, с които децата ви ще си играят. Играчките са важна част от тяхното развитие както в емоционален, така и интелектуален план. Осигурете им най-доброто – щастливо детство, но и поле за изява на техните скрити заложби и умения. 

0
, обновено на 22/07/2022
публикувал: News359.bg