Изграждане на връзки или Off-page SEO: какво е редно да знаем?

Изграждане на връзки или Off-page SEO: какво е редно да знаем?

Дигиталният маркетинг може да се разглежда като цялостен механизъм, разделен на отделни елементи с определени функционалности.

SEO оптимизацията е точно такъв задължителен елемент от онлайн маркетинг комуникациите, без който сайтовете не могат да получат необходимата разпознаваемост и да достигнат до целевата аудитория

Оптимизацията може да бъде разделена на три основни типа: On-page SEO, On-site SEO и Off-page SEO. Докато първите два обхващат вътрешната структура на сайта и страниците, то третият вид разглежда оптимизацията извън рамките на сайта или изграждането на връзки.

Какво е редно да знаете за Off-page SEO?

Off-page SEO или изграждането на връзки може да постигне успех само ако получените линкове са достатъчно качествени и дават авторитет на вашия сайт.

Връзки от качествени сайтове

Линк-билдингът работи на принципа на партньорски взаимоотношения между вашия сайт и друг сайт. Получаването на връзки най-често се осъществява, когато предложите гост публикации, които другият сайт публикува. В замяна, той включва обратна връзка, отпращаща потребителите към вашия сайт.

За да бъдат получените връзки качествени, то е необходимо да подбирате сайтовете, с които изграждате партньорство. Off-page SEO е оптимизация с дългосрочна перспектива, което означава, че получените връзки ще имат отражение върху вашия имидж и показатели като сайт.

Качествените сайтове за генериране на връзки могат да бъдат подбрани на база проучване. По този начин можете да проследите трафика, брой уникални посещения, брой индексирани страници, както и други показатели. Изследването на тези метрики ще ви спомогне да откроите авторитетен сайт с ефективно онлайн присъствие, които биха донесли достоверност и на вашия уебсайт.

Връзки от релевантни сайтове

Изграждането на връзки не е просто процес на публикуване на линкове или получаване на линкове от случайни страници, които дават своето съгласие. Точно обратното, процесът на Off-page SEO работи на принципа релевантност.

Това означава, че вашият сайт се нуждае и има единствено полза от връзки, които произтичат от тематични сайтове или форуми. Тези източници на връзки трябва да бъдат максимално близки до вашата сфера на дейност или да бъдат в същата пазарна ниша.

Колкото по-релевантни са вашите партньорски сайтове, толкова по-значими са ползите и за двете страни на взаимоотношенията. От една страна, другият уебсайт получава тематично информативно съдържание, с което да ангажира своята аудитория. От друга страна, вашият сайт получава беклинкове от сайт с обща тематика и висока релевантност. Това подобрява потребителското изживяване и спомага на сайта ви да се сдобие с по-добро класиране в търсачките.

Уникално съдържание на връзките

Off-page SEO или външната оптимизация на сайта се занимава с изграждането на линк-билдинг и генерирането на линкове. Освен това, този вид оптимизация се ангажира със създаването на съдържание, което да съпътства получените или отпращащите връзки.

Уникалното съдържание на връзките е основен фактор за постигане на успешна Off-page SEO оптимизация. Това е текст с максимална релевантна стойност, който е качествен и същевременно ангажиращ за аудиторията.

Такъв тип съдържание са блог статиите, които са тематични, информативни и същевременно въздействащи текстове. Те са оптимален вариант за включване на линкове, тъй като придават допълнителна стойност и тежест на връзките. Уникалното съдържание около връзките може да включва релевантни изображения или тематични видео материали, които да увеличат качеството на линковете.

Да обобщим дотук:

SEO оптимизацията е задължителна част от ефективния дигитален маркетинг. Оптимизацията се дели на три разновидности, като Off-page SEO е оптимизацията, която се занимава с изграждането на връзки или линк-билдинга на вашия сайт.

Създаването на връзки дава успех и перспектива за развитие на вашия онлайн магазин само и единствено ако предлагат стойност на потребителя. Затова е важно да генерирате връзки от качествени сайтове с добри показатели и авторитет.

Също така е необходимо да се свързвате само с релевантни източници на линкове от вашата пазарна ниша и да съпътствате връзките с уникално полезно съдържание.

0
, обновено на 27/10/2022
публикувал: News359.bg