Фермерите имат борса на 1 клик разстояние

Фермерите имат борса на 1 клик разстояние

През последните години у нас успешно работят няколко онлайн зърнени борси, които предоставят възможност на фермерите да предлагат селскостопанската си продукция, без да се налага да излизат от фермата или стопанството си. 

Какво представляват зърнените борси?

Най-общо казано, фермерските зърнени борси са онлайн платформи, чрез които се извършва търговия чрез т. нар. Market place модел. Регистрирайки се в платформата, всеки производител може да публикува обява за произведената от него селскостопанска продукция. 

Каква е целта на фермерските борси?

Онлайн платформите за покупко - продажба на зърнени култури имат за цел да предоставят сигурно “поле”, на което продавач и купувач могат да се срещнат и да осъществят изгодна за тях сделка със зърнени култури.

Каква е ползата за производителите на зърнени култури?

Не се налага да се ограничават в търсене купувач 
Благодарение на онлайн зърнените борси отпадат ограниченията за продажба. Вече не се налага фермерите да сключват сделки единствено с купувачи, които се намират в близост до тях, а могат да продават на територията на цялата страна. Достатъчно е просто да публикуват обявата си и да популяризират продукцията, която искат да продадат.

Сами определят цената, която ги устройва
Публикувайки обява в зърнените борси като Agriniser.com, фермерите сами представят продукцията и определят най-изгодната цена, на която да я продадат. 

Водят преговори самостоятелно
Тъй като онлайн борсите за зърно са платформи, които имат за цел да свържат продавача с крайния купувач, фермерите сами водят преговорите по сделката. До самия финал, преговорите се водят напълно анонимно, което дава възможност на продавача да бъде по-смел и да отстоява исканата цена. Едва след като страните постигнат съгласие, от онлайн борсата свързват продавач и купувач. 

Могат да публикуват обяви в неограничен брой
Няма никакви ограничения обяви за колко вида зърнени култури могат да бъдат публикувани. Така, ако фермер произвежда едновременно пшеница, ориз, царевица, овес или друга култура, той може да представи за продажба всяка една култура и да публикува обяви за продажбата им само с едно влизане на страниците на онлайн зърнената борса. Това спестява време и дава възможност на производителя да открие купувачи за цялата си селскостопанска продукция.

Как става присъединяването към онлайн фермерските борси?

Всеки производител на зърнени култури може да стане член на зърнена борса като Agriniser изключително бързо и лесно. Просто трябва да влезе на страниците на борсата за зърно и да се регистрира. След регистрацията от онлайн платформата извършват проверка за достоверността на предоставените данни. Щом тя бъде извършена, производителят може да влезе и да публикува своята обява, да води преговори с купувачи и да сключва сделки.

Какво се случва, след като сделката бъде сключена?

Както споменахме, преговорите между купувач и продавач се водят напълно анонимно до самия финал. След като се постигне съгласие, от зърнената борса свързват двете страни, които се договарят помежду си как да бъдат извършени плащането и доставката на селскостопанската продукция. Тъй като фермерската борса не е посредник, а осигурява единствено “терена”, на който да се срещнат продава и купувач, тя не участва при доставката на закупените зърнени култури, нито взимат пари за посреднически услуги.

0
, обновено на 29/05/2020
публикувал: News359.bg