Аюрведа – природната помощ

Аюрведа – природната помощ

Аюрведа е една от приложните науки на Древна Индия, наричани упаведи. Смята се, че тя е продължение на атхарваведа, една от четирите веди в упанишадите, древни санскритски текстове, които са залегнали в основите на индуизма.  

Всичко за древната индийска наука и как може тя да ви помогне можете да научите от екипите от професионалисти в Аюрведа клиник в Банско и София, в които работят квалифицирани лекари от Индия.

Най-старите писмени паметници, свидетелстващи за развитието на индийската медицинска философия, датират от 600 - 200 г. преди новата ера, а някои изследователи твърдят, че учението води началото си от преди пет хиляди години. През вековете тази наука продължава да процъфтява. Освен това за разлика от ученията в Европа и останалата част на света, развитието на аюрведа рядко се е оказвало потиснато от политически или религиозни неуредици, както се случва с много науки по време на Средновековието. 

Именно поради тези исторически катаклизми на запад някои нишки са прекъснати. Вследствие на това знанието е пострадало необратимо в много области, начело с медицината, анатомията и биологията. Всички тези науки са се намирали в стагнация в продължение на цели столетия, след което е трябвало да бъдат възраждани буквално от пепелта от новите учени, реформаторите. Докато в аюрведа старото познание и новото познание никога не са принудително отделяни, нито пък физическото ни съществуване от духовното, от спиритуалното.

Какво трябва да знаем за аюрведа?

На запад от Индия разбирането за аюрведа често погрешно се свързва с понятието натуропатия. Това не е така, но самата натуропатия може да се разглежда като един от разделите на аюрведа. 

Открай време индийците търсят избавление от болестите в природните средства. Но за разлика от медицината на Запада тя не ги търси само като лекарство тогава, когато вече сме се поболели. Още от най-древни времена в аюрведа е прието, че това какво ядем, пием, как се движим и как живеем оказва влияние върху това как се чувстваме. 

Ключово значение за нашето здраве имат “ама” – токсините, които приемаме с всичко, което ядем и дори с въздуха, който дишаме. Включително стресът, на който сме подложени, също допълнително способства образуването на ама, които трансцендентално се пренасят от енергийното ни тяло в нашия организъм. За да предотвратим тяхното натрупване и да преодолеем вече образувалите се наслоявания от токсини, трябва да се подложим на комплексна аюрведа програма за пречистване.

Винаги в крак с времето

Макар и древна, науката аюрведа още от хилядолетия се занимава с някои въпроси, които в миналото са били табу за нашата западна цивилизация. Това, например, включва темата за сексуалното здраве, както и лечението на безплодие, а също и патологична бременност. В аюрведа има редица разработени методики за справяне с тези състояния, като те също имат фармакологичен аспект, но налагат и активна физическа програма, медитация и масажна терапия.

Също така аюрведа още от древни времена поддържа и пропагандира основните хигиенни правила. Това е характерно за много култури от горещия пояс, където поддържането на добра хигиена е жизненоважно за оцеляването на хората.

Холистичният подход

Аюрведа е холистична наука, което означава, че тя се грижи за нас цялостно, а не се фокусира върху определено заболяване или даден негов симптом, както често се случва в конвенционалното лечение.

Индийците смятат науката за здравето за неделима част от учението йога. Познанието на собственото тяло и дух са важни при изпълнението на различните асани. Ние трябва да знаем кои от тях са най-благоприятни за нас. Опознавайки себе си през призмата на аюрведа, ние се учим на най-правилния начин на живот за самите нас, учим се как да се грижим възможно най-добре за себе си.

Аюрведа се занимава и със заболяванията на психиката и ума. Според тази наука съзнанието се ражда от триединството между въздух, огън и енергията на луната (сома).

Днес аюрведа се изучава като специалност или предмет в много здравни университети и колежи в Индия и по света. Има и специализирани висши учебни заведения, посветени изцяло на древноиндийската наука за здравето.

0
, обновено на 29/05/2020
публикувал: News359.bg